• 024-358 69 14

  • Loon Administraties

  • Naast het voeren van periodieke salarisverwerking, verzorgen wij ook de loonaangiften en de contacten met de bedrijfsverenigingen. Indien u vragen heeft op het gebied van Loonbelasting, Sociale Verzekeringswetten en Arbeidsrecht (arbeidscontracten, ontslagzaken, etc.) kunt u ook bij ons terecht.